BEHANDELINGEN

lees meer >

MAAK NU EEN AFSPRAAK

stuur een mail >

MEER WETEN?

bel ons: 0318-415 758

Mondgewoonten/OMFT

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Wat is OMFT?
OMFT oftewel oromyofunctionele therapie is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren.

Door OMFT kunnen andere therapieën, zoals logopedische articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie later een blijvend resultaat opleveren.

Actieve OMFT kan gestart worden rond 6 à 7 jaar. Bij jongere kinderen zal de logopedische behandeling met name gericht zijn op voorwaardentraining: het afleren van duimen of vingerzuigen en het aanleren van lipsluiting en een juiste tongpositie in rust.

Door de concrete oefeningen is er vaak al snel een verbetering wat betreft de afwijkende mondgewoonten waar te nemen. Als gevolg van de verbeterde mondgewoonten verandert in veel gevallen ook de gebitsstand (in positieve zin, zie de foto’s hierboven). Normaliter is er na ongeveer 12 behandelingen al een positief effect waarneembaar.

Heeft u, de huisarts, KNO-arts, de schoollogopedist, uw orthodontist of tandarts één of meer van bovengenoemde afwijkende mondgewoonten bij uw kind gesignaleerd en u verwezen naar logopedie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn. Anne Nijenhuis-Hoogerwerf en Janine Reitsma zijn in het bezit van de specialisatie 'Logopedie & Tandheelkunde' en hebben ruime ervaring met de behandelmethode. Behandelresultaten Logopedie Bennekom. Wij werken met objectieve meetinstrumenten zoals de Force scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek) en de Measuring station 430 (de nieuwste manier om orofaciale spieren te meten).

Tijdens het behandeltraject werken wij ook met myotrainers ter ondersteuning van het aanleren van correcte mondgewoonten. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.myoresearch.com

Vroegtijdige onderkenning en behandeling van afwijkende mondgewoonten en afwijkende slikpatronen zijn van groot belang voor een stabiele occlusie (op elkaar sluiten van tanden en kiezen in ruststand).

AFSPRAAK MAKEN?

of bel 0318-415758