BEHANDELINGEN

lees meer >

MAAK NU EEN AFSPRAAK

stuur een mail >

MEER WETEN?

bel ons: 0318-415 758

Mondgewoonten/OMFT

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.

Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan.Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg; het spreken wordt er vaak onduidelijk van.

Wat is OMFT?
OMFT oftewel oromyofunctionele therapie is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren.

Door OMFT kunnen andere therapieën, zoals logopedische articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie later een blijvend resultaat opleveren.

Door de concrete oefeningen is er vaak al snel een verbetering wat betreft de afwijkende mondgewoonten waar te nemen. Normaliter is er na ongeveer 12 behandelingen al een positief effect waarneembaar.

Heeft u, de huisarts, KNO-arts, uw orthodontist of tandarts één of meer van bovengenoemde afwijkende mondgewoonten bij u gesignaleerd en u verwezen naar logopedie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn. Anne Nijenhuis- Hoogerwerf en Janine Reitsma zijn in het bezit van de specialisatie 'Logopedie & Tandheelkunde' en hebben ruime ervaring met de behandelmethode. Behandelresultaten Logopedie Bennekom. Wij werken met objectieve meetinstrumenten zoals de Force scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek) en de Measuring station 430 (de nieuwste manier om orofaciale spieren te meten).

Vroegtijdige onderkenning en behandeling van afwijkende mondgewoonten en afwijkende slikpatronen zijn van groot belang voor een stabiele occlusie.

Tijdens het behandeltraject werken wij ook met myotrainers ter ondersteuning van het aanleren van correcte mondgewoonten.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.myoresearch.com

AFSPRAAK MAKEN?

of bel 0318-415758