BEHANDELINGEN

lees meer >

MAAK NU EEN AFSPRAAK

stuur een mail >

MEER WETEN?

bel ons: 0318-415 758

Spraak

De spieren van de lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). Zinnen bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders/opvoeders door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.  

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken met anderen. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid.

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe een boodschap overkomt. Wat er wordt gezegd kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop de woorden worden uitgesproken. Aan de stem is vaak te horen hoe iemand zich voelt. Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden en de spraakspieren zodat er kan worden gesproken.

Afwijkende mondgewoontes

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Adem

Ademen is een functie van het lichaam. Ademhalingsproblemen kunnen leiden tot duizeligheid, benauwdheid, hyperventilatie, keelklachten en stemproblemen.

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Logopedie Bennekom


Wanneer logopedie?
Mensen van nul tot honderd die problemen hebben met hun ademhaling, stem, gehoor, taal en spraak kunnen in aanmerking komen voor logopedie. De kern van logopedie is het versterken van communicatie. Logopedisten hebben een meerwaarde voor kinderen en volwassenen bij wie het communiceren niet vanzelfsprekend gaat en verbeterd kan worden.

De logopedist signaleert en behandelt problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor zodat het (communicatie)probleem wordt opgelost of de patiënt zo optimaal mogelijk kan communiceren.

Multidisciplinaire samenwerking
Om een patiënt optimaal te kunnen begeleiden werken we graag samen met andere disciplines. In overleg met bijvoorbeeld een (kinder)fysiotherapeut of leerkracht kan een passend behandelplan worden opgesteld.

Dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalstoornissen en/ of kinderen met een stoornis in bijvoorbeeld het autistisch spectrum hebben soms een arrangement  (leerlinggebonden financiering LGF). In deze praktijk worden kinderen begeleid die beschikken over een arrangement.


Hoe werken we?
Wanneer u zich bij ons aanmeldt, wordt een eerste afspraak gemaakt voor een  Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) Screening  en vervolgens kan een intakegesprek plaatsvinden. Indien er een verwijzing is van huisarts of specialist kan direct worden gestart met een intake gesprek. Na dit gesprek volgt een logopedisch onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond, wordt bepaald of logopedie is geïndiceerd en zo ja, waar de nadruk op zal liggen tijdens de behandeling.

Hoe lang iemand in logopedische behandeling is hangt af van veel factoren. De aard, ernst en duur van de problemen spelen een rol, maar ook leeftijd is belangrijk. Over het algemeen vindt de behandeling plaats in onze praktijk, maar ook een behandeling aan huis behoort tot de mogelijkheden. Wanneer de behandeling is gestart kunt U of uw kind regelmatig oefeningen meekrijgen voor thuis.

Paramedisch Centrum Bennekom
Logopedie Bennekom is onderdeel van Paramedisch Centrum Bennekom. Voor meer informatie kijk op www.pmcbennekom.nl