BEHANDELINGEN

lees meer >

MAAK NU EEN AFSPRAAK

stuur een mail >

MEER WETEN?

bel ons: 0318-415 758

Vergoedingen

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met uw verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen.

Logopedie Bennekom DTL-Proof

Verwijzing & Directe Toegankelijkheid
Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt meestal plaats op verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Sinds 1 augustus 2011 is logopedie direct toegankelijk geworden, daardoor kunt u ook bij ons terecht zonder verwijzing. Wel vindt er dan een screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te beoordelen of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent. De vergoeding van deze screening verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Aan de hand van de uitkomst van deze screening, bepaalt de logopedist of u zonder verwijzing logopedische behandeling kunt krijgen, of dat u toch een verwijzing moet halen bij een arts. Er zijn door de beroepsvereniging en artsen regels opgesteld, waaraan een logopedist zich dient te houden. Deze regels maken dat u soms toch een verwijzing nodig heeft.