BEHANDELINGEN

lees meer >

MAAK NU EEN AFSPRAAK

stuur een mail >

MEER WETEN?

bel ons: 0318-415 758

Kwaliteitsregister paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De paramedicus wordt bij de initiële registratie ingeschreven in het basisregister (basisregistratie). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd (herregistratie) of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, wordt de paramedische behandelaar bij herregistratie ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Via de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kan een KP geregistreerde paramedicus aantonen dat hij of zij gekwalificeerd is voor het uitoefenen van zijn of haar beroep. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) cliënten tot zorgverzekeraars en collega-behandelaars, worden geraadpleegd. Benodigd hiervoor zijn de geboortedatum en naam van de paramedicus of zijn of haar KP-nummer. Het KP-nummer is het registratienummer dat iedere geregistreerde ontvangt.

Binnen Logopediepraktijk Bennekom zijn alle logopedisten kwaliteitsgeregistreerd.